Info Časté otázky Nápověda Kontakt

Nápověda

  1. Založení peněženky pro bitcoin
  2. Návod jak na burzu BitStock
  3. Elektronický podpis a přidání bitcoinové adresy
  4. Vypořádání obchodu na Bitstock
  5. Poplatky v bitcoinové síti
  6. API burzy BitStock
  7. Systém BitStock, zálohy a párování příkazů

Systém BitStock, zálohy a párování příkazů

Prodej bitcoinů - záloha

Pro prodej bitcoinů nezasíláte žádné BTC na server burzy.

Účel zálohy je následující:

a) Ověřit účet prodávajícího.

b) Ztížit uživateli motivaci nedostát svému závazku v okamžiku, kdy v době jeho platby výrazně stoupne cena bitcoinu na trhu. Pak by mohl jednoduše obchod nedokončit a to samé množství prodat později znova za již vyšší cenu.

Výše zálohy za 1 BTC se odvíjí od kurzu bitcoin na BitStock a na dalších burzách (bitstamp, kraken, etc.). Aktuálně byla záloha pro prodej 1 BTC stanovena na 1000 Kč. Výše nutné zálohy je ve výsledku dána množstvím BTC, které chcete prodat. Pokud chcete prodat 0,1 BTC, pak je nutná záloha (při aktuálním kurzu BTC) rovna 100 Kč.

Příklad: Obchodník se zaregistruje na BiStock. Po registraci pošle na účet, který pro něj burza spravuje, 100 Kč jako zálohu. Burza ověří, zda číslo bankovního účtu, ze kterého platba přišla, souhlasí s účtem uvedeným během registrace, a částku 100 Kč připíše na burzovní účet.

Obchodník tedy má složenou zálohu na svém účtu ve výši 100 Kč a může tak prodat až 0,1 BTC.

Při současné ceně je 0,1 BTC možné prodat cca za 1200 Kč (platné v době psaní tohoto textu). Obchodník prodá těchto 0,1 BTC a na jeho burzovní účet bude připsána částka 1200 Kč. Tato částka může sloužit opět jako záloha, čili obchodník má nyní k dispozici 1300 Kč (100 Kč je původní vklad obchodníka), které může využít pro další obchod, nyní ovšem už může prodat až 1.1 BTC (cca 13.200 Kč).

Registrace adresy

Pro správné identifikování a párování bitcoin transakcí s obchody v BiStock je nutné mít na svém burzovním účtu registrovány bitcoin adresy, které byly obchodníkem pro danou transakci použity.

Pokud pro obchod na burze chcete použít bitcoin adresu, kterou na svém burzovním účtu nemáte zaregistrovanou, můžete tuto adresu jednoduše přidat ve svém účtu/profilu a poté obchod provést.

Nejjednodušší způsob správy bitcoin adres je mít dedikovanou peněženku ve Vašem offline bitcoin klientu (např. MutliBit). Tato peněženka bude obsahovat adresy, které vyhradíte pouze pro obchodování na BitStock. Přes tuto peněženku pak budete také provádět všechny transakce, které vyplynou z obchodování na burze BitStock, tj. odesílání prodaných BTC a ověřování přijmu koupených BTC.

Více informací o tom, jak nainstalovat a používat offline peněženku, naleznete zde.

Hloubka trhu

Aplikace BitStock znázorňuje aktuální počet nabídek a poptávek na burze pomocí "DOM" přehledu ("Depth of Market" neboli "Hloubka Trhu")

Vysvětlení viz. následující tabulka:

CenaMnožství BTC Počet Nabídek
120009,210
125001115
Tabulka reprezentuje příklad DOM pro prodej BTC.

Lze z ní vyčíst, že na trhu je pro kurz 12000Kč / 1BTC k dispozici 10 nabídek v objemu 9,2 BTC a pro kurz 12500Kč / 1BTC je na trhu celkem 15 nabídek v objemu 11 BTC.

Pokud tedy přijde obchodník s úmyslem koupit např. 10 BTC a je ochoten koupit i za vyšší kurz 12500Kč / 1BTC, bude jeho obchod naplněn.

Část z těchto 10 BTC nakoupí za nižší kurz 12000Kč / 1BTC a část, kterou nebude trh schopen s tímto kurzem uspokojit, nakoupí za vyšší kurz 12500Kč. Teoreticky tak nakoupí 9,2 BTC za 12000kč / 1BTC a 0.8 BTC za 12500Kč / 1BTC, ve výsledku tedy 9,2x12000 + 0,8x125000 = 110400 + 10000 = 120400 Kč za 10 BTC.

Párování obchodů

V okamžiku, kdy obchodník vypíše příkaz a pošle ho ke zpracování, dojde k předání tohoto příkazu do systému burzy. Systém burzy projde záznamy nabídek a vyhodnotí, zda v hloubce trhu existuje nabídka, která má odpovídající a nebo dokonce výhodnější podmínky. Pokud taková nabídka existuje, okamžitě obchod uzavře za podmínek této nabídky. Dojde tedy k obchodu, který může být splněn za lepších podmínek, než obchodník požadoval. Jestliže obchod zrealizuje celé požadované množství, je příkaz označen za vyplněný a tím obchodování končí.

Pokud se nenajde žádná nabídka, která by odpovídala zadaným podmínkám, zůstane příkaz dál aktivní a zaregistruje se v hloubce trhu.

Příklad:

125002.3
124002
123501.3
123401.1
123300.9
123200.5
123100.2
123000.1

Kupující může vypsat příkaz na libovolné množství a cenu. Pojďme si projít některé situace.

1) BUY 0.1 BTC 12300 LIMIT (nákup za limitní cenu 12300 Kč)

Příkaz se ihned vykoná a obchodník získá 0.1 BTC za cenu 1230 Kč.

2) BUY 0.5 BTC 12300 LIMIT (nákup za limitní cenu 12300 Kč)

Příkaz se vykoná částečně, obchodník získá 0.1BTC za cenu 1230 Kč a pak se v opačné hloubce trhu objeví nabídka k nákupu 0.4BTC za 12300 Kč.

3) BUY 1 BTC 12340 LIMIT (nákup za limitní cenu 12340 Kč)

Vzniknou následující obchody:

0.1 x 12300 = 1230kč
0.1 x 12310 = 1231kč
0.3 x 12320 = 3696kč
0.4 x 12330 = 4932kč
0.1 x 12340 = 1234kč

V tomto případě kupující získá celých 1BTC za celkovou cenu 1234+4932+3696+1231+1230 = 12323 Kč. Výsledkem je proto výhodnější cena, než kupující požadoval. V hloubce trhu zmizí všechny nabídky, které byly použity.

125002.3
124001
123500.3
123400.1

4) BUY 1 BTC 12320 LIMIT

Vzniknou následující obchody:

0.1 x 12300 = 1230kč
0.1 x 12310 = 1231kč
0.3 x 12320 = 3696kč

V tomto případě kupující získá celých 0.5 BTC za celkovou cenu 1230+1231+3696 = 6157 Kč. Poté zůstane v hloubce trhu registrován nákup 0.5BTC za cenu 12320 Kč. Pokud by došlo k uspokojení této nabídky, bude stát: 0.5 x 12320 = 6160 Kč.

Výsledná cena bude 6157x6160 = 12317 Kč.

Cena je tedy výhodnější než v předchozím případě, avšak za cenu toho, že obchodník bude muset na tuto cenu čekat a může se stát, že se toho nedočká a druhou polovinu bitcoinu nekoupí.

Naprosto stejná pravidla platí i v případě prodeje. Je zde pouze jediná změna. U nákupů se snaží obchodník vybírat ty nejnižší ceny. U prodejů naopak ty nejvyšší.

Minimální množství

Minimální množství je kromě ceny a množství další podmínkou, která může být zapsána na příkazu a zaregistrována v DOMu. Co to přesně znamená? Znamená to, že nabídku lze akceptovat jen v případě, pokud obchod, který vznikne, bude mít množství větší nebo rovné zadané nabídce. Opět si to ukážeme na příkladu.

Hodnota ve třetím sloupci reprezentuje minimální množství ("mm").

125002.30.1
1240020.5
123501.30.1
123401.10.2
123300.90.2
123200.50.1
123100.20.1
123000.10.1

Pokud nyní vyšleme příkaz: BUY 1 BTC 12340 LIMIT, dojde k následujícímu.

V okamžiku, kdy bude uspokojeno 0.9BTC a zbude 0.1, není možné uspokojit příkaz za cenu 12340 Kč, protože prodávající nastavil, že si nepřeje uspokojit nižší množství, než 0.2. V tom případe obchodník koupí jen 0.9 BTC za cenu = 11086 Kč. Poté se v hloubce trhu pro nákup zaregistruje nabídka na nákup 0.1 BTC za cenu 12340 Kč.

Po tomto obchodu bude hloubka trhu vypadat takto:

Třetí sloupec je mm.
125001.40.1
124001.10.5
123500.40.1
123400.20.2

Kdyby následující obchod byl za 12350 Kč v množství 0.1 BTC, uskuteční se, ale v hloubce trhu stále zůstane 12340 Kč s množstvím 0.2 a s minimálním množstvím 0.2.

Smyslem minimálního množství může být zejména redukce transakcí, které musí prodejce potvrdit pro celý obchod. Například by se mohlo stát, že bude prodávat 1BTC a na trhu budou jen drobní investoři, kteří nakonec rozeberou jeho 1 BTC po 0.01 BTC na 100 částí. Takový prodej je spíš ke zlosti a prodejce rozhodně nepotěší.

U takového obchodu má smysl, aby si obchodník zvolil minimální množství 0.1 BTC. Pak má jistotu, že se mu bitcoin nerozdrobí na víc než 10 částí.

Naopak, pokud si obchodník zvolí příliš vysoké minimální množství, například pokud by si zvolil 0.5 BTC, může se stát, že svůj obchod vůbec nezrealizuje, protože se na trhu v dané době neobjeví nikdo, kdo by byl ochoten takový obchod realizovat. Díky tomu může prodejci utéct výhodná cena pro prodej a později už bude prodávat mnohem levněji.