Info Časté otázky Nápověda Kontakt

Nápověda

  1. Založení peněženky pro bitcoin
  2. Návod jak na burzu BitStock
  3. Elektronický podpis a přidání bitcoinové adresy
  4. Vypořádání obchodu na Bitstock
  5. Poplatky v bitcoinové síti
  6. API burzy BitStock
  7. Systém BitStock, zálohy a párování příkazů

Založení peněženky pro bitcoin

Doporučujeme stáhnout a používat peněženku Electrum, která je velice jednoduchá na používání, bezpečná a zdarma.

V krátkém návodu si ukážeme jak vytvořit bitcoin peněženku a jak poslat či přijmout bitcoin.

1. Stažení peněženky

Na stránce https://electrum.org/ stáhněte Electrum peněženku.

-     po stáhnutí program otevřete a nainstalujte do svého počítače
-     spusťte peněženku

2. Vytvoření nové peněženky

Pro Vytvoření nové peněženky, přejděte na File -> New/Restore.

Zde zvolíme název nově vytvořené peněženky. Pomocí tohoto uloženého souboru můžete se svou peněženkou disponovat – tedy odesílat Bitcoiny z této peněženky na jinou. Pokud chcete používat vaší peněženku na jiném počítači, je nutné nejprve tento soubor překopírovat do jiného počítače (např. pomocí USD Flash disku nebo poslat emailem).

V následujícím kroku je potřeba zvolit typ peněženky. Pro standardní funkce peněženky klikněte na možnost Standard wallet.

V nabídce možností klikněte na Create a new seed.

V dalším kroku se vygeneruje náhodná sekvence slov, kterou je potřeba si uložit. V případě jakéhokoli selhání počítače je možné pěněženku touto sekvencí slov obnovit.

V dalším kroku je potřeba uložené údaje vypsat pro ověření.

V posledním kroku je možné zadat heslo a jeho potvrzení pro zašifrování klíčů dané peněženky. V případě, že nechcete provést zašifrování, je možné nevyplnit požadované pole a pokračovat k vygenerování peněženky.

3. Posílání bitcoinů

Nejprve vyplníme adresu, na kterou budeme bitcoiny zasílat.
Poté můžeme vyplnit popis transakce (není povinné)

Nakonec nejdůležitější věc - částka v bitcoinech.


Příklad:

Jakub si koupil 0.21 BTC na burze BitStock. Nyní chce převést své bitcoiny ze své peněženky na peněženku svého kamaráda. Vyplní tedy adresu kamarádovi peněženky (např. 1Mw85GBmBGeQMtT5hizLs69uh8gdxA5ZV3), kterou mu kamarád sdělil. Potom do částky uvede 0.20 BTC. Z Jakubova účtu se odečte jednak 0.2 BTC ale také poplatek 0.0001 BTC. Zůstatek v peněžence u Jakuba bude 0.0099 BTC.

4. Příjem Bitcoinů

Adresa vaší peněženky, na kterou vám můžou ostatní posílat bitcoiny je předvyplněná.

V sekci History se zobrazují veškeré transakce, které jste přes tuto peněženku provedli v minulosti. Jakékoliv transakce lze také dohledat na Blockchain info.