Info Časté otázky Nápověda Kontakt

Záloha pro prodej bitcoin

Burza BitStock by nemohla fungovat, pokud by docházelo často k nezaslání bitcoinů kupujícím. Proto zavedla vratnou zálohu na prodej bitcoin, kterou prodejce musí složit.

Vzhledem k tomu, že služba BitStock nedrží a nijak nemanipuluje s bitcoiny uživatelů, musí spoléhat na dodržení závazku (poslání bitcoinu) prodávající stranou.

Záloha je cca 10% z ceny 1 BTC. Po uzavření ochodu a zaslání bitcoinů je celá častka opět uvolněna a prodávající s ní může bez omezení dále manipulovat.

Pokud nedojde po uzavření obchodu k zaslání bitcoinů, je 70% ze zálohy připsáno na burzovní účet kupujícího a 30% propadá burze jako administrativní poplatek. V případě neobdržení bitcoinů tedy kupující nejen že prodávajícímu nic nezaplatí, ale naopak dokonce obdrží finanční odškodnění.

V případě, že prodávající opakovaně neodešle bitcoiny u vícero obchodů, může dojít ke zvýšení této zálohy a to až na 5 násobek původní hodnoty! Krajním řešením je také zrušení burzovního učtu prodávajícímu, který bitcoiny často záměrně neodesílá.

Pro nové prodejce je záloha cca 10% z aktuální ceny BTC. Pokud prodávající uzavřel více než 5 obchodů a je tedy již zkušeným prodávajícím, je záloha pro prodej bitcoin dynamicky počítána z historie obchodů prodávajícího.

Vždy se kontroluje posledních 5 obchodů (prodejů bitcoin) prodávajícího a pokud u nich bylo zaznamenáno neodeslání bitcoinů, dojde automaticky ke znásobení zálohy, za každý takto zmařený obchod.

Díky této záloze je burza BitStock schopna očistit trh od nepoctivých obchodníků a zkvalitnit tak obchodování na burze. Nabídky na prodej bitcoin, které se na BitStock objeví, jsou kryty touto zálohou a prodávající jsou motivováni po uzavření obchodu bitcoiny skutečně zaslat.